BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 


BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR BİTKİ HÜCRESİNDE;
     Bir bitki hücresinde plastit vardır.
     Selülozdan yapılmış hücre çeperi vardır.
     Selülozdan dolayı köşeli yapıdadır.
     Kofullar az sayıda ve büyüktür.
     Sentrozomu yoktur.
     Besin üretimi yapılır.
     CO2’yi kullanabilme yeteneği vardır.
     O2 üretir.
     Depo maddesi olarak nişasta depolar.
BİR HAYVAN HÜCRESİNDE;
     Plastit yoktur.
     Hücre çeperi yoktur.
     Çeper olmadığı için yuvarlak bir şekle sahiptir.
     Kofullar çok sayıda ve küçüktür.
     Sentrozom vardır.
     Besin tüketimi yapılır.
     CO2’yi kullanma yeteneği yoktur.
     O2 tüketir.
     Depo maddesi olarak glikojen depolar.
                                
             
Bitkilerde hayvan hücrelerinden farklı olarak aşağıdaki yapılar bulunur:
                    Selüloz Çeper
                    Plastitler
    
           Selüloz çeper (hücre duvarı)

     Hücre zarının etrafında bulunan cansız,sert ve koruyucu bir kılıftır.

     Hücre çeperinin esas maddesi selülozdur.

     Hücre çeperi esnek ve lifli bir yapı göstermesinden dolayı hücreye belli bir şekil verir.

     Hücrede turgor basıncını dengeler.

     Bitkiye mekaniksel dayanıklılık sağlar.

     Hücre çeperinin selüloz miselleri arasına da lignin(odun özü) maddesinin birikmesiyle odunlaşma meydana gelir.

     Odunlaşma çepere ayrı bir sertlik verir.hücrenin su alma özelliği azalır.örnek: armut ve ayvada taş hücreleri

     Hücre çeperinde süberin denilen bir maddenin birikmesiyle mantarlaşma meydana gelir.Mantarlaşmış hücreler su,eriyik ve gazların geçmesini engeller.ölü hücrelerdir.

                  Plastitler

     Plastidler klorofil ve karotenoid gibi pigmentler içerir.

     Nişasta,protein ve yağ gibi maddelerin sentezini yapar ve bunları depo eder.

     Bitkisel hücrelerde kloroplast,lökoplast ve kromoplast olmak üzere 3çeşit plastit bulunur.
          Kloroplast

     Fotosentez olayının gerçekleştirildiği yeşil renkli plastitlerdir.

     Kloroplastlar genelde disk biçiminde olup çift katlı zarla kuşatılmıştır.

     İçleri stroma sıvısı ile doludur.bu sıvının içinde ise iç zardan bağımsız granalar bulunur.
     Granalarda klorofil bulunur ve ışığın emilmesini sağlarlar

     Stromalarda ise DNA,RNA, RİBOZOMLAR,FOTOSENTEZ ENZİMLERİ,YAĞLAR,PROTEİNLER VB. maddeler bulunur.
         
          Kromoplast
     Çiçek ve meyvelere renk veren pigmentleri bulundururlar.

     Çevre ve iç faktörler sonucunda kromoplastlara dönüşebilirler.

     Kromoplastlarda bulunan renk pigmentleri kırmızı(likopin),sarı (ksantofil),turuncu (karoten) olarak isimlendirilir.

 
          Lökoplast
     Bitkilerin ışık görmeyen kısımlarında bulunur.

     Renksiz plastitlerdir.

     Bitkilerin depo organlarında yani kök,gövde,tohum gibi kısımlarında bulunur.

     Nişasta,protein ve yağ depolar.

     Işık varlığında yeşil renkli kloroplastlara dönüşebilir.

     Hayvan hücrelerinde bitki hücrelerinden farklı olarak sentrozom vardır.

                Sentrozom

     Bir çift sentriolden oluşur.

     Hücre bölünmesinde görev alırlar

     Sil ve kamçı oluşumunda rol alırlar.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !